Om oss

på Solelgrossisten Sverige AB

Historien börjar med att Niklas Knöppel grundar Futura Energi 2014. Futura Energi skapades som en traditionell solenergiinstallatör. Med sin långa erfarenhet inom ingenjörstunga industrier intresserade han sig för solceller och valde att själv installera paneler på sitt eget hus.

Solceller var ju vid denna tid något ganska nytt, och intresset växte. Den delen av Österlen som Niklas verkade i var under en period det solcells tätaste området i Sverige. Det blev helt enkelt upprinnelsen till Solelgrossisten, eftersom allt fler ville veta vad han fick sina produkter ifrån.

Solelgrossisten är ett av landets snabbast växande specialistföretag inom solel. Vi säljer enbart B2B – till återförsäljare och installatörer – och representerar många av marknadens ledande varumärken. Utöver att sälja utrustning hjälper vi på Solelgrossiten installatörer och återförsäljare att bli solelsproffs genom att erbjuda framtidssäkrade totallösningar och stå vid deras sida hela vägen från dimensionering till driftsättning. Bolagets styrka ligger i hög kompetens och i produkter av högsta kvalitet. Solelgrossisten levererar solpaneler med maximal prestanda som resulterar i bästa möjliga effekt för kunderna.

Målsättningen är att tillhandahålla allt material som behövs för en komplett solcellsanläggning, oberoende om det är på villatak, lantbruk, industri eller för markanläggning. Utöver detta vill bolaget ge kunderna, återförsäljarna och partners bästa möjliga service och pris.

Futura Energi verkar fortfarande som en lokal installatör på Österlen. Därmed fungerar också Futura Energi som en testbädd för de produkter som vi på Solelgrossisten tar in.

I januari 2023 blev Solelgrossisten en del av Ahlsell-koncernen. Läs mer här!aaa-rating-solelgrossisten-logotype_.svg

Etiskt och ansvarsfullt leverantörsval

Våra kunder kan vara trygga med att vi vidtar noggranna åtgärder för att hantera risker för tvångsarbete och kränkningar av mänskliga rättigheter i våra leverantörsled. Vi är medvetna om den komplexa situationen i den globala solcellstillverkningen, där vissa leverantörer har kopplingar till tvångsarbete och övergrepp mot minoritetsgrupper.