Solel Kalkyl

Marknadens vassaste kalkylverktyg

Vårt kalkylverktyg är till både för att du som installatör/återförsäljare ska kunna ge dina kunder offerter och för att slutkunderna ska kunna göra korrekta kalkyler på installatörernas hemsidor.  Den sistnämnda delen är oerhört enkel att använda så att besökarna verkligen ska vilja testa. På bara någon minut kan de få en uppfattning om pris och lönsamhet.

När en sådan kalkyl är gjord får installatören all den informationen så att denne utifrån kundens egen data kan kolla, justera och komplettera.
För en installatör att göra en egen skarp offert från noll tar det ca fem minuter. Och från offerten kan denne sedan direkt göra en inköpsorder i vår shop.

Det verkligt unika med vårt verktyg är att det tar hänsyn till allt. Verkligen allt. Ställningshyra, emballagehantering, höjd till takfot, takvinkel, frakter osv.
Dessutom är det direkt länkat till vår produktdatabas, så att varje gång ett pris ändras så uppdateras verktyget.

Vi har lagt in alla parametrar så att när du som installatör börjar arbeta i systemet lägger du bara in dina helt egna värden. Både för kostnader och påslag. Det gäller givetvis alla produkter och fasta kostnader som elektriker och projektering. Men kan även gälla merkostnader för olika höjder, för olika taktyper, för liggande paneler och så vidare.

För närvarande har vi tyvärr inte möjlighet att ta in nya användare i Kalkylverktyget pga att vi håller på att utveckla ett ännu skarpare verktyg. Du som har inloggning kan fortsätta att använda verktyget som vanligt.